Bài Ca Chiến Thắng

Tác giả: Minh Duy

Kìa đoàn quân chiến thắng trở về dưới nắng hồng
Cùng nhau hòa câu hát thành công
Lớp áo xanh phai mầu
Thấy phất phơ ngang đầu
Ngọn cờ tung bay cuối phố

Kìa đoàn quân chiến thắng quay về với phố phường
Thành công còn ghi máu đầu súng
Những tấm gương kiêu hùng
Phất phới vui trong lòng
Giữa trời thủ đô đón mừng

Thủ đô ơi ! Thủ đô !
Đoàn quân ta về đây
Tiếng reo vang vang dậy một trời
Lớp lớp tinh kỳ bay trong gió
Thủ đô ơi ! Thủ đô !
Đàn con yêu đã về đây
Ôi bao nhiêu ngày luôn ước mơ
Ngày chiến thắng quay về chốn xưa

Ai về Đồng Tháp. Hỏi thăm cây cỏ lá hoa
Quân giặc tàn ác. Chiều nao thây đổ máu sa
Giữa gió mưa âm u tiếng cười ngàn đời vờn
trên xác không mồ nằm đó
Tiếng súng ta như mưa khiến thù gục đầu đường
như vẫn còn nghe

Thủ đô ơi ! Thủ đô !
Đoàn quân ta về đây
Chiến công xin dâng đều người người
Xiết tay trong niềm tin yêu mới
Thủ đô ơi ! Thủ đô !
Đoàn con yêu đã về đây
Xua bao quân cộng nô nát thây
Ngày chiến thắng bóng cờ tung bay

Logo18

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player