BLU-82 QUẢ BOM LỚN NHẤT TRÊN CHIẾN TRƯỜNG VIỆT NAM

Hai trái bom “DAISY CUTTER” đã được thả tại mặt trận Ngã Ba Dầu Giây vào ngày 16 tháng 4 năm 1975 trong trận chiến Xuân Lộc, Long Khánh.

bludrop2_gif

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player