Logo18

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Quân Nhân Các Cấp thuộc
Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
vô cùng thương tiếc khi nhận được tin buồn:

Đại Tướng CAO VĂN VIÊN
Nguyên Tổng Tham Mưu Trưởng
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

Đã mệnh chung vào lúc 6 giờ 15 sáng
ngày 22 tháng 1 năm 2008
(nhầm ngày 15 tháng Chạp năm Đính Hợi)
tại Fairfax, Virginia.

Hưởng Thọ 87 tuổi

Lê Minh Đảo và toàn thể Gia Đình Quân Nhân Các Cấp thuộc
Sư Đoàn 18 Bộ Binh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
đồng thành kính chia buồn cùng tang quyến.
Nguyện cầu hương linh Cố Đại tướng sớm được
an nghỉ nơi cỏi vỉnh hằng.
 
THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

CVV

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player