Chiến Sĩ Vô Danh (Unknown Soldier)

Phạm Duy
 

 

  Mờ trong bóng chiều
  Một đoàn quân thấp thoáng
  Núi cây rừng
  Lắng tiếng nghe hình dáng
  Của người anh hùng
  Lạnh lùng theo trống dồn
  Trên khu đồi nương
  Im trong chiều buông.
  *
  Ra biên khu trong một chiều sương âm u,
  Âm thầm chen khói mù.
  Bao oan khiên đang về đây hú với gió
  Là hồn người Nam nhớ thù.
  Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn
  Muôn lời thiêng còn vang.
  Hồn quật cường còn mong đến phút chiến thắng,
  Sầu hận đời lấp tan.
  *
  Gươm anh linh đã bao lần vấy máu
  Còn xác xây thành, thời gian luống vô tình
  Rừng trầm phai sắc
  Thấp thoáng tàn canh
  Hỡi người chiến sĩ vô danh!

Logo18

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player