Logo18
Cover Dac San
1-1 18th Division troops at Xuan Loc

Nếu quý vị muốn có Đặc San SĐ18BB để giữ làm kỷ niệm, xin vui lòng ủng hộ $15.00 USD (luôn tiền cước phí) và gửi money order hoặc cashier’s check về:

KBC Hai Ngoai
̣9353 Bolsa Ave. #K17
Westminster, CA 92683
Memo: Dac San SD18BB

Ðặc San số Đặc Biệt "Kỷ Niệm 30 Năm Hội Ngộ và Tuyến Thép Xuân Lộc" của Sư Đoàn 18 Bộ Binh đã phát hành ngày 9 tháng 7 năm 2005 trong buổi hội ngộ 30 năm tại Little Saigon, California.
Ðây là cuốn Ðặc San SĐ18BB/QLVNCH được thực hiện lần đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Mục Lục

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player