Logo18

Giờ Phản Công

Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

"Tấc thép miền Nam ơi, Giờ Phản Công đã tới...
Ta xông lên giành tấc đất mến yêu
Hôm nay lửa soi đường về
HIên ngang cùng tái chiếm
Quê xưa lìa bao ngày vì quân thù...."

Đó là tiếng vọng từ một quá khứ hào hùng của chiến sĩ VNCH trên 4 vùng chiến thuật, với ý chí sắt thép đà chiếm lại đuợc những gì đã mất .... Giờ đây tiếng gọi ấy lại vang lên trong lòng mỗi người Việt Nam trong và ngoài nước, "... Ơi, đồng bào ơi, chúng ta đứng lên vì nước phản công...". Hãy đừng lên đòi lại quyền làm người, quyền tự do dân chủ...

GioPhanCong

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player