IMG_5840_A

 Hùng bị tai nạn xe hơi cách đây 6 tháng. Nếu Hùng không cho giãi phẩu, có lẽ Hùng đã không gặp cảnh khốn cùng như bây giờ. Khi đưa vào phòng mổ, vị bác sĩ phát hiện thêm mảnh đạn còn sót lại trong đầu. Đó là mảnh đạn do pháo của cộng quân rơi trúng ngay hầm chỉ huy Đại đội 3/2 của Hùng. Trái đạn pháo bất nhân của Cộng quân gây thương tích trầm trọng cho Hùng, làm cho vị Thiếu úy ĐĐP chết tại chỗ. Hùng và những quân nhân bị thương vong liền được trực thăng đưa về Quân Y Viện ngay, mặc dù đạn pháo và pháo phòng không của quân địch dày đặc như mạng nhện. Một vị Đại úy đựợc đều động đến thay thế, nhưng chỉ vài ngày sau, cũng cùng chung số phận như vị Thiếu úy ĐĐP của Hùng.

 Vết thương chưa lành, nhưng Hùng đã bị xuất viện khi ngày oan nghiệt 30.4.75 đến. Thế rồi, do mảnh đạn còn sót lại, và thương tích do tai nạn xe, Hùng phải được giãi phẫu, nhưng rủi ro cho Hùng, anh đã nhận lảnh cái kết quả không may đó. Hình ảnh người lính oai hùng năm xưa đã biến mất, nay chỉ là một phế nhân!

Lúc còn chiến tranh, mạng người chỉ là lá rụng. Nhưng bây giờ, sinh mạng của con người cũng không khá hơn:

 “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
Rồi một mai khi hình hài lớn dậy...”

Từ cát bụi, con người lại trở về cát bụi. Kiếp sống thật quá mong manh!

Michigan, Mùa Thu năm 2009
BẢO ĐỊNH       Bấm vào đây để xem hình Gia Đình 18 họp mặt tại Portland 2009

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player