Logo18

Lửa Máu Hận Thù

Nhạc: Thụy Vũ

Lời giới thiệu
Cục Chính Huấn

Đất nước yên vui bỗng ngút ngàn khói lửa do bàn tay của bè lũ cộng sản bạo tàn xua đi từ miền Bắc khiến hàng vạn người lầm than chết chóc mà đó đây thôn xóm ngập đau thương
Giặc về ! Ta đánh
Giặc về ! Ta giết
Địch đánh biển người
Quân ta quyết làm biển lửa
Có bao giờ ta khuất phục địch quân
Ta gửi hờn căm qua nòng súng thép mà từng tràng đạn là chính lời ta nối tiếp, bởi vì ta đã hiểu:

Khi nào máu quân thù chảy thì mới sông dài bể rộng
Xương địch có phơi đồng ruộng mới phì nhiêu

LuaMauHanThu

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player