Người Nhớ Xuân Lộc

Tám năm ở Xuân Lộc
Quen từng gốc cao su
Quen con đường đất đỏ
Bê bết gót giầy sô.
 
Thương tình người Xuân Lộc
Bên quán nghèo đơn sơ
Ra đi còn mang nặng
Ân nghĩa chưa đền bù.
 
Bao năm xa Xuân Lộc
Nhớ con đường Nguyễn Du
Gót chân em từng bước
Lòng trong trắng ngây thơ.
 
Ai về thăm Xuân Lộc
Có người lính ngày xưa
Nhớ Sư Ðoàn Mười Tám
Xuân Lộc buồn trong Mưa.

 Maryland , 5- 2010
Ðăng Nguyên

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player