Logo18

"Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh một cách anh dũng cho tổ quốc Việt Nam Tự Do và cho hạnh phúc của toàn dân. Toàn dân Việt sẽ đời đời nhớ ơn và vinh danh các chiến sĩ của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là những anh hùng của dân tộc Việt. Với đặc tính anh dũng, oai hùng, và bất khuất, toàn thể các chiến sĩ VNCH phải xứng đáng được vinh danh là những anh hùng muôn đời của dân tộc."

NTQD
QLVNCH

Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4, xin kính cẩn nghiên mình trước “anh linh” các Chiến Hữu SĐ18BB và các Chiến Sĩ thuộc mọi Quân Binh Chủng Quân Lực VNCH đã “Vị Quốc Vong Thân” trong cuộc chiến đấu bảo vệ Miền Nam.

Tuyến thép Xuân Lộc (Long Khánh)
(8-4-1975 đến 20-4-1975)

Mọi thư từ, bài vở hay ý kiến cho Trang Nhà này, xin liên lạc:

sd18bb@yahoo.com

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player