Trên Đầu Súng

Anh Việt Thu 

Nhịp: Nhanh (Fox hay 2/4)

1)
Trên đầu súng quê hương tổ quốc đã vươn mình
Trên lưỡi lê căm hờn hờn căm như triều sóng
Ô xôn xao chiêng trống hối thúc
đã giục giã khắp chốn thôn làng
Ô lửa thiêng dậy bập bùng
Cao ngất trời say câu hát

2)
Trên đầu súng xâm lăng xiềng xích với bạo tàn
Trên lưỡi lê nô lệ cùm gông và gục ngã
Tay nâng niu cây súng súng thép
với đạn đồng khói đã lên nòng
Và những loạt đạn đồng vàng
Vun lúa trổ tràn đồng sâu.

Điệp Khúc:

Cho quê hương ta ngàn lời
Cho yêu thương cao vời vợi
Cho quê hương ta như đoá tuổi xuân
Để mai đây nghĩa dậy hoà bình
Để ông cha còn mảnh đất thu mình
Ôi quê hương ta nước Việt Nam
ngày đó dựng lên nhà máy với công trường
Những xí nghiệp ngôi trường
đường xuyên Việt rộn rã
Ô bao la xanh thắm bát ngát cánh đồng vàng
với lũy tre xanh
Và tiếng ê a đầu làng
Đây kinh nguyện cầu cho người gục xuống.

Logo18

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player